Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů našeho masážního salonu Katness jsou závazkem chránit a respektovat soukromí našich klientů a návštěvníků webových stránek. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Naše postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pečujeme o to, aby byly vaše informace bezpečně uloženy a spravovány s nejvyšší možnou péčí.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když se rozhodnete využít služby našeho masážního salonu Katness, můžeme od vás vyžadovat poskytnutí některých osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní informace, zdravotní stav a případné preference týkající se masážních služeb. Tyto informace nám umožní poskytnout vám personalizovaný a optimální zážitek. Jsme si plně vědomi důvěry, kterou do nás vkládáte, a zavazujeme se informace chránit a využívat je pouze pro účely související s poskytováním našich služeb.

Bezpečnost osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů jsme implementovali řadu bezpečnostních opatření. Fyzické, elektronické a procedurální bariéry chrání informace před neoprávněným přístupem, ztrátou či poškozením. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou si vědomi významu zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich dat. V případě, že dojde k porušení ochrany osobních údajů, máme připraveny procedury pro rychlou reakci a minimalizaci možného dopadu.

Práva subjektů údajů

Jako klient našeho salonu máte různá práva související s vašimi osobními údaji. Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Také máte právo nesouhlasit s jejich zpracováním, požadovat přenositelnost údajů nebo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud máte dotazy nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Vlastníkem a provozovatelem masážního salonu Katness je Lenka Novotná, se sídlem na adrese Jiráskova 1090/22, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, Česká republika. Pro jakékoli dotazy nebo požadavky související se zásadami ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na výše uvedené adrese nebo e-mailu.

srpna 14 2023 Lenka Novotná

ochrana osobních údajů GDPR soukromí bezpečnost