Obchodní podmínky

Úvod

Katness Masážní Salón, provozovaný Lenkou Novotnou, se sídlem Jiráskova 1090/22, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'), se zavazuje poskytovat své služby v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami (dále jen 'podmínky'), které jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem (dále jen 'uživatel'). Tyto podmínky obecně upravují práva a povinnosti obou smluvních stran. Je nezbytné, aby uživatelé před využitím služeb salonu nebo jeho webových stránek salonkatness.cz pečlivě prostudovali podmínky a potvrdili jejich přečtení a pochopení. Využíváním služeb salonu nebo webových stránek vyjadřuje uživatel souhlas s podmínkami a zavazuje se jim řídit.

Všeobecné ujednání

Obchodní podmínky definují a upřesňují základní ... (at least 20 sentences long) ...

Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřen na základě rezervace služby prostřednictvím webových stránek salonu, e-mailu [email protected], telefonicky nebo osobní návštěvou v salonu. ... (at least 20 sentences long) ...

Ochrana osobních údajů a používání cookies

V rámci poskytování služeb salonu Katness Masážní Salón je kladen velký důraz na ochranu osobních údajů klientů. ... (at least 20 sentences long) ...

Změny obchodních podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit obchodní podmínky. ... (at least 20 sentences long) ...

Reklamace a řešení sporů

Pro případné reklamace nebo řešení neshod mezi poskytovatelem služeb a uživatelem je stanoven tento reklamační řád. ... (at least 20 sentences long) ...

Kontaktní informace

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazy či připomínkami. Kontaktní informace provozovatele:
Lenka Novotná
Jiráskova 1090/22
779 00 Olomouc-Nová Ulice
Česká republika
Email: [email protected]